testPageTitle

Χαρακτηριστικά

-

  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά

Οργάνωση μοναχικών εργαζομένων και προγραμματισμός εργασιών

Δημιουργήστε πρότυπα με τις εργασίες του μοναχικού εργάτη και παρακολουθήστε συγκεκριμένες δραστηριότητες του σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθείστε τους μοναχικούς εργαζομένους σας και διαχειριστείτε τη ροή εργασίας σας με αποτελεσματικό τρόπο αυτοματοποιώντας όλες τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης.

Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει τα σημεία ελέγχου, μαζί με το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνει η σάρωση και την ακριβή εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Τα σημεία ελέγχου και όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εργασίες έχουν ανατεθεί μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τους μοναχικούς εργάτες.


Σημεία ελέγχου - σάρωσης (NFC tags, QR Codes, Beacons)

Το MyLoneWorkers είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο ενσωματώνει 3 τύπους σημείων ελέγχου. Σάρωση NFC tags, QR codes ή Beacons που διατίθενται για τα κτίρια, τα εδάφη κ.λ.π., και αποστέλλουν άμεσα ειδοποιήσεις και αναφορές.

Όταν ένα σημείο ελέγχου σαρώνεται και το smartphone είναι συνδεδεμένο στο Internet, ένα συμβάν αποστέλλεται αμέσως στο κέντρο παρακολούθησης μέσω του cloud server. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε περιστατικό που αποστέλλεται στον cloud server (π.χ. τεστ, SOS, κλπ) και το κέντρο παρακολούθησης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για κάθε περιστατικό που λαμβάνει χώρα.

QR Codes
Τοποθετήστε σημεία ελέγχου QR-codes σε συγκεκριμένες θέσεις στα περιουσιακά στοιχεία και τα κτίρια. Ο μοναχικός εργαζόμενος θα σαρώσει την ετικέτα QR code μέσω της εφαρμογής του κινητού MyLoneWorkers και μία άμεση ειδοποίηση θα σταλεί.

NFC tags
Απλά ξεκινήστε την εφαρμογή MyLoneWorkers στο κινητό και τοποθετήστε το smartphone σας πάνω από την ετικέτα NFC. NFC είναι ένα τέλειο εργαλείο και ένα επιπλέον χείρα βοηθείας στην καθημερινή εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών.

Beacons
Τα Beacons είναι ένας έξυπνος τρόπος για τη ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε μικρή απόσταση. To MyLoneWorkers είναι το μόνο σύστημα παγκοσμίως που ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία beacon!!

MME - φωτογραφίες, φωνητικά μηνύματα, προσωπικές υπογραφές

Παρακολουθείστε συμβάντα σε πραγματικό χρόνο μέσω της συλλογής δεδομένων πολυμέσων. Το MyLoneWorkers επιτρέπει την επικοινωνία χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πολυμέσα:

  • Πατήστε για να ηχογραφήσετε ένα ηχητικό μήνυμα από το μικρόφωνο
  • Βγάλτε μια στιγμιαία φωτογραφία
  • Γράψτε ένα γραπτό κείμενο
  • Αναθέστε μια εκδήλωση πολυμέσων σε ένα σημείο ελέγχου

Τέλος, προσθέστε τη δική σας υπογραφή, μετακινώντας το δάχτυλό σας στην οθόνη, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το πρόσωπο σας!Περιστατικά

Όταν συμβεί ένα περιστατικό, ο μοναχικός εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει το κουμπί «περιστατικό» για να επιλέξει οποιοδήποτε περιστατικό, να επισυνάψει πολυμέσα ή να εκχωρήσει ένα σημείο και να το στείλει στο κέντρο παρακολούθησης ή τους πελάτες μέσω e-mail. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα περιστατικά αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και μια ειδοποίηση εμφανίζεται ότι ένα συμβάν έχει αποσταλεί στον cloud server.

Προηγμένες αναφορές

Μέσω του συστήματος MyLoneWorkers έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλές αναφορές (σαρωμένων ή μη σαρωμένων σημείων ελέγχου / περιστατικών / διάρκειας εργασιών) με τη χρήση προηγμένων δυνατοτήτων φίλτρων και εξαγωγών (PDF, Excel). Οι αναφορές εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να διεξαχθούν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένους μοναχικούς εργάτες.

Οι λεπτομερείς αναφορές είναι ζωτικό μέρος του συστήματος, επιτρέποντας την καλύτερη συνολική διαχείριση των καθηκόντων και των χρονοδιαγραμμάτων των μοναχικών εργαζομένων, την κατανομή των εργαζομένων και τον έλεγχο του προϋπολογισμού με αποτελεσματικό τρόπο. Άμεσες, ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν την παραγωγικότητα των μοναχικών εργαζομένων, να αναπροσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα και τα καθήκοντα τους, να ελαχιστοποιούν τις χρονοβόρες διαδικασίες και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους.


Παρακολούθηση θέσης σε πραγματικό χρόνο

H mobile εφαρμογή του MyLoneWorkers συνδέεται με έναν ασφαλή cloud based κόμβο παρακολούθησης όπου εντοπίζεται η θέση του μοναχικού εργαζομένου σας με ακρίβεια μέσω GPS, Wi-Fi, GSM δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Man Down Συναγερμός

Βεβαιωθείτε για την φυσική κατάσταση και την ασφάλεια του μοναχικού εργαζομένου με τη χρήση του Man Down Alert! Οι μοναχικοί εργαζόμενοι που πρέπει να εκτελέσουν εργασίες χωρίς κάποια κοντινή ή άμεση επίβλεψη, δεν χρειάζονται να ανησυχούν πια!

Χρησιμοποιώντας το Man Down alert, το Κέντρο Παρακολούθησης μπορεί να είναι σε εγρήγορση για κάθε επείγουσα κατάσταση, ακόμη και αν ο μοναχικός εργαζόμενος δεν θα έχει την ευκαιρία, την ικανότητα ή/και το χρόνο για να στείλει ένα "SOS" συμβάν!

Τι σημαίνει πρακτικά;
Σε περίπτωση που ο μοναχικός εργαζόμενος πέσει ή γλιστρήσει, μία άμεση ειδοποίηση Man Down Alert αποστέλλεται στο Κέντρο Παρακολούθησης ενημερώνοντας για μια κρίσιμη κατάσταση Man Down. Η ειδοποίηση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καθώς το σύστημα ανιχνεύει άμεσα μια κατάσταση Man Down χωρίς κανένας να πατήσει κάποιο κουμπί για να ενεργοποιηθεί!


Ειδοποίηση δοκιμής - Ειδοποίηση SOS

Όταν ένας μοναχικός εργαζόμενος πιέσει το κουμπί «Δοκιμή», ένα δοκιμαστικό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων και της χρονικής σήμανσης, αποστέλλονται στον cloud διακομιστή για να διασφαλίσει ότι όλα σχετικά με την περιπολίας είναι εντάξει.

Σε περίπτωση που ο μοναδικός εργαζόμενος βρεθεί σε μια επείγουσα κατάσταση, τότε μπορεί να πιέσει αμέσως το κουμπί SOS και να στείλει μια άμεση ειδοποίηση και συναγερμό στο κέντρο παρακολούθησης ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Επιπλέον, ένα μήνυμα SMS που ενημερώνει για την ειδοποίηση μπορεί να σταλεί μέχρι και σε 3 αριθμούς.

Push To Talk

Το MyLoneWorkers ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά παρακολούθησης και διαχείρισης μιας καινοτόμου web και mobile εφαρμογής με τεχνολογία cloud. Επιπλέον, βρίσκεται εκτός ανταγωνισμό όσον αφορά την μέγιστη απόδοση επικοινωνίας μέσω διαφόρων διαθέσιμων καναλιών. Οι μοναχικοί εργαζόμενοι μπορούν όχι μόνο να στέλνουν φωτογραφίες, μηνύματα κειμένου και φωνητικά μηνύματα στο Κέντρο παρακολούθησης, αλλά μπορούν επίσης να στέλνουν μηνύματα push-to-talk σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα MyLoneWorkers συμβάλλει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μοναχικών εργαζόμενων κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τους καθώς και επίσης τρόπο επικοινωνίας με το διευθυντικό προσωπικό. Παρέχει μια ασφαλή αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων μέσω IP, μειώνοντας το κόστος επικοινωνίας και βελτιώνοντας την κατανομή των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων.


Αμφίδρομη επικοινωνίας μέσω γραπτού μηνύματος

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα Lone Worker επιτρέπει στους μοναχικούς εργαζόμενους να στέλνουν κείμενα ή φωνητικά μηνύματα στο κέντρο παρακολούθησης και να ενημερώνουν για συμβάντα και ειδοποιήσεις.

Το MyLoneWorkers προσθέτει μεγαλύτερη αξία σε αυτό το χαρακτηριστικό προσφέροντας δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Ο διαχειριστής λογαριασμού του συστήματος μπορεί τώρα να στείλει επίσης ένα γραπτό μήνυμα στον μοναχικό εργαζόμενο και να του απαντήσει ή να τον ενημερώσει για έναν επικείμενο κίνδυνο (π.χ. χαμηλές θερμοκρασίες, πρόβλεψη χιονιού ή βροχής, προβλήματα ή επικίνδυνες καταστάσεις σε κοντινά σημεία).

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος επικοινωνίας και να αντιμετωπιστούν καταστάσεις και προβλήματα συναγερμού μέχρι το σημείο.

Χρονομέτρηση

Ανάλογα με την αγορά των επιχειρήσεων (π.χ. Συντήρηση εγκαταστάσεων, μεταφορά, μηχανική, έλεγχος απομακρυσμένων περιοχών κλπ.), οι μοναχικοί εργαζόμενοι ακολουθούν στις περισσότερες επιπτώσεις κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας Lone Worker μπαίνει σε μια απομακρυσμένη περιοχή για να εκτελέσει εργασίες συντήρησης, το MyLoneWorkers καταγράφει την ώρα check-in. Κατά συνέπεια, η ώρα check-out καταγράφεται επίσης στο σύστημα και το Κέντρο παρακολούθησης λαμβάνει άμεση ειδοποίηση για κάθε συμβάν.

Η αυτόματη καταγραφή του check in και του check out σε πραγματικό χρόνο ενισχύει την προστασία και προσφέρει την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση του χρόνου εργασίας και της διαχείρισης των πόρων.

Σχετικά με εμάς!

Η Terracom είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων στη Βορειοδυτική Ελλάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και ανάπτυξης συστημάτων ασφαλείας.

We IT your business!

Επικοινωνία

Terracom A.E.
Σμύρνης (Θέση Ντούσια),
Μπάφρα, Ιωάννινα,
TK: 45500 Ελλάδα

26510-94333

info(at)myloneworkers(dot)com

Συνδεθείτε μαζί μας

iso certification

iso certification